Service


- Information om Värme och Kyla Service hos G2S


Vi ger service på Bergvärmeanläggningar, frånlufts värmepumpar, Luft/ vatten värmepumpar och luft/luft värmepumpar 

Upp till en 11 punktersprogram hos oss.

Vi genomför Service på dem flesta varumärken på marknaden men i synnerhet hos dem vi är värmepartners.

.

Dem service vi genomför är en flerpunktersprogram beroende på vilken typ av anläggning det gäller.

Vi genomför upp till 11 punktersprogram.

 

 

Vad kan hända utan service:

Köldmediebrist – Tecken på läckage, framtida kompressorhaveri

                      Smutsiga kondensorer (luftkylda) – kan ge dålig kyla och framtida kompressorhaveri

                       Igen-isade förångare – kan ge dålig kyla eller värme, när de täcker igen luftflödet för mycket.

                      Oljebrist kompressorer – kan ge kompressorhaverier

                      Lyssnar efter oljud från fläktar / kylkompressorer – Kan ge olika framtida problem för driften.

                      Kontrollerar köldbärar och kylmedelkylar-tryck: (där det finns)